top of page

Word vrijwilliger

Heb impact als vrijwilliger in Medellín (Colombia)

Waarom vrijwilliger worden?

 • Het is moreel goed, sociaal waardevol en het draagt bij tot persoonlijk welzijn.

 • Het is een kans om een land op een unieke manier te ontdekken, en actief deel te nemen in de activiteiten in het lokale leven.

 • Je ontwikkelt vaardigheden en competenties die een positieve invloed hebben op de wereld, m.a.w. je wordt een verantwoordelijke wereldburger.

 • Het is een goede manier om je potentiële werkgever te laten weten dat je hebt deelgenomen aan buitenschoolse activiteiten, en dat je geeft om je eigen ontwikkeling en die van een ander.

Welke kwaliteiten moet ik hebben als vrijwilliger bij Intercambio?

 • Open van geest zijn: je gaat werken met mensen met verschillende achtergronden, het is dus belangrijk dat je openstaat voor nieuwe mensen en nieuwe manieren van werken.

 • Talen: een basisniveau Engels is vereist, een basisniveau van de lokale taal is nuttig. Als je de lokale taal niet kent op het moment van aanmelding, geen paniek, we kunnen taallessen organiseren voor je vertrek.

 • Vaardigheden: Afhankelijk van het soort vrijwilligerswerk waarvoor je je aanmeldt (bv. communicatievaardigheden als je les gaat geven). We kunnen ook een spoedcursus organiseren met betrekking tot het vakgebied (bijv. TEFL-cursus om Engelse les te geven) voor je vertrek.

Waarom voor onze organisatie kiezen?

 • Wij zijn een inclusieve organisatie geleid door een team van vrijwilligers wiens leden allemaal aan de projecten hebben deelgenomen, de verschillende vrijwilligersfuncties hebben vervuld en de taal spreken van de landen waar de projecten plaatsvinden. 

 • Wij staan in nauw contact met de sociale leiders van de projecten en de doelgroep voor het vrijwilligerswerk.

 • Wij bieden betaalbare vrijwilligerservaringen aan en zijn transparant over wat er met de inkomsten van de vzw gebeurt.

 • Wij zijn een vereniging die luistert naar de wensen van alle actoren tijdens het uitwisselingsproces. Bij Intercambio heeft iedereen inspraak: zowel de vrijwilliger, de begeleiders, de sociale leiders en de tieners.

Klaar om het verschil te maken? Contacteer ons en word vrijwilliger!

bottom of page