top of page

Over ons

Wie zijn we?

Intercambio is eennon-profit organisatiegeregistreerd in België (0789970770)Datbegeleidt vrijwilligers bij maatschappelijke projectenmet als doelbescherming van de basisrechten van kansarme tienersen op deze manier sociale ongelijkheden in de wereld minimaliseren.

 

Intercambiois een initiatief voortgekomen uit ons teamzijn vele ervaringen met vrijwilligerswerk, waar we ons op willen richtenkwaliteit, en dus aanbiedenwaardevolle vrijwilligersfuncties.

Heb impact als vrijwilliger in Medellín (Colombia)

Wie zijn wij?

Intercambio is een vereniging zonder winstoogmerk geregistreerd in België die vrijwilligers tijdens sociale projecten begeleidt, met als doel om de basisrechten van kansenjongeren te beschermen en zo de sociale ongelijkheid in deze wereld te verkleinen.

Intercambio is een initiatief ontstaan vanuit de vele ervaringen met vrijwilligerswerk door ons team, waarbij wij op kwaliteit willen focussen, en dus waardevolle functies aanbieden.

Van waar komt onze naam?

Intercambio is het Spaanse woord voor uitwisseling. Wij geloven dat de uitwisseling van cultuur, taal, competenties op jonge leeftijd waardevol is voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid en zo interessante kansen voor het leven biedt. We zien vrijwilligersprogramma's als een vorm van uitwisseling. Zowel de vrijwilliger, de gastorganisatie en de doelgroep (kansarme jongeren) kunnen leren van elkaar, m.a.w. de kennis gaat niet enkel één richting uit.

We geloven dat het niet aan de Westerse landen is om aan ontwikkelingslanden op te leggen hoe zij moeten leven, maar ontwikkelingswerk eerder een uitwisseling van kennis, cultuur en competenties zou moeten zijn. Wij als organisatie zullen optreden als facilitator van verschillende “uitwisselingen” en zullen dus alle partijen bij dit proces begeleiden. 

Onze missies

1. Gelijke kansen voor kinderen

Wij willen actie ondernemen tegen de ongelijke verdeling van rijkdom, en bijgevolg ongelijke kansen voor kinderen in deze wereld. Het Verdrag inzake de rechten van het Kind, opgemaakt door de Verenigde Naties, stelt dat elk kind een kans op een goede ontwikkeling verdient. Als de samenleving deze kansen niet aanbiedt, zien we het als onze plicht om die kansen te organiseren of af te dwingen.

 

2. Verbindingen tussen diverse gemeenschappen aanmoedigen

Wij zijn ervan overtuigd dat uitwisseling een heel belangrijk facet van het leven uitmaakt. Wij willen uitwisseling promoten en ondersteunen, omdat we van mening zijn dat wij te veel tijd binnen onze eigen eigen cultuur doorbrengen. We willen mensen stimuleren om contact te maken en te interageren met mensen van een andere cultuur.

 

3. Duurzame en betaalbare vrijwilligersfuncties

Wij bieden een alternatief voor het commerciële “voluntoerisme” van reisbureaus. Alle vrijwilligersfuncties bij Intercambio zijn betaalbaar, en de winst gaat rechtstreeks naar het uiteindelijke doel van de projecten namelijk: “duurzame zelfredzaamheid van de lokale bevolking”.

bottom of page